شعر مهدوى

الأشعار سپيده

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۴۷ نظرات نظرات: ۰
نـسيم  نـور، ز اقـضاى شـب وزيد، بيا          شـب گلايـه بـا شـام دگر کشـيد،  بيا
بـه روى چشـمه شب زنبق سپيده  شکفت          سـتـاره پر زد واز آسـمـان پريـد  بـيا
گلاب سـرخ سجر ريخت روى تربت  خاک          پرنـده ى قـفس نـور پر کشـيد، بيا  ...
مـرا  شکسـتى وشوقت دوباره ساخت  مرا          زمـن  بـريدى وجـانم بـه لب رسيد  بيا،
که  زنـدگى بـسرايم در کجـاوه ى  بـاد          که پنـجـره بگشـائـيم بـر امـيد  بـيا
مــن اشک رهگذر کوچه هـاى  مـهتابم          که قـطره فـطره به شن زار شب چکيد  بيا
گل شگفت دو چشمت برنگ بخت من است          بـه  خـون سـرمه نگاهـت مگر طپيد  بيا
کفـم  چو  ديـد به اندوه گفت، کولى  راه          (سپيـده)  گام  تـو بـر انتها رسيد بيا  ...
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم