شعر برگزيده:
الأشعار حتى تو هم
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد مرادى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۶۴۶ نظرات نظرات: ۰
اى يادگار غربت گلهاى اطلسى
حتى تو هم به داد غزلها نمى رسى
حتى تو هم اجازه ندارى عجيب نيست
که با وجود اين همه کس باز بى کسى
با اينکه نيستى ولى آقا هنوز هم
در لابلاى قافيه ها يم مشخصى!
آقا جسارت است ولى دوره کرده اند
نام ترا هزار خدا نا مقدسى
نه، هيچکس هنوز نبايد ببيندت
اين بود راز پچ…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۲۴۱) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۰۵۴) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۸۹۵) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۸۴۷) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۲,۷۲۱) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۷۱۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۶۶۵) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۶۶۰) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۶۶۰) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۶۱۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم