شعر برگزيده:
الأشعار هنوز هم
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: محمد مرادى تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۱۰۱ نظرات نظرات: ۰
چقدر از تو دل عاشقم ترانه بخواند
وتکه تکه من را به پاى تو، بتکاند
چقدر چک چک چشم مرا چکاوک کوچک
کنار چادر کوچ چکامه ها بچکاند
مگر نه که شب جمعه قرار بود بيايى
چقدر عاشق تو پاى آن قرار بماند
وتا کى اين نفس خسته در مسير دو دستم
به سمت سوت تو با فوت قاصدک بپراند
بجاى تمبر يه تا بوسه پشت…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۶۷۹) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۴۶۹) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۳,۲۸۰) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۳,۱۹۴) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۳,۱۵۳) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۳,۰۸۷) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۳,۰۶۷) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۳,۰۴۶) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۳,۰۲۸) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۹۷۷)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم