صفحه اصلى » شعر مهدوى » گلهاى عاشق
شعر مهدوى

الأشعار گلهاى عاشق

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۸۸۶ نظرات نظرات: ۰
شـب رفـت اى صبح زخمى، کز راه يارى  بيايد          ياران  به خون چهره شستند، تا تک سوارى  بيايد
گلـها  بـه گلشن شکفتند، از يار گفتند  وگفتند          گل  از  گلـم مـى شکوفد گر غمگسارى  بيايد
در  هـم نگر نور وظلمت، همراز، درد  وصبورى          بـا  سـوختن،  سـاختنها، تا شب شکارى  بيايد
در انتظار سحاب است اين خاک، اين خاک تشنه          تـا در شـب نـا امـيدى، امـيدوارى  بـيايد
اى  دل هـواى خـزانيت، دارد سر برگ  ريزان          کن صـبر تـا زيـن صبورى، رنگين بهارى بيايد
بـنگر طـلوع عـدالت، تابنده از مشرق  عشق          پنـدار را پرده بـرگير، تـا پرده بـردارى بيايد
ديـدم  سـحرگه  به خوابش بر مرکبى  سيمگونه          خـواهم  بـه بـيداريش تا، جان را قرارى  بيايد
آنگه  که  بـشکوفد آن گل، بر شاخسار عدالت          از  طـرف هـر لالـه زارى، بانگ هزارى بيايد
هـر  سـرو کز پاخـيزد، چون قامت  سرفرازش          خـون  دل بـاغبانى سـت، کز نش خارى  بيايد
اى  باد خيره، دمى شرم، خون مى کند باغبان  دل          تـا  فـصل سـبز بـهارى، با برگ وبارى بيايد
ره را حـديثى ست پر شور، از مقصد ما  مپرسيد          ايـن  مـوج سـاحل نـدارد، تا برکنارى  بيايد
دريـاى عشق است گلگون، گسترده تا بى  نهايت          مـوجش هـمه بـى قـرارى، تا پاى دارى بيايد
اى مـهربان داور مـن، گشـتند مـردان  ميهن          آمـيزه  اشک وآهـن، تـا تکسـوراى  بـيايد
در  پرده رازى نـهانى، نقش است بر لوح  محفوظ          نـتـوانمش  کرد تـحرير، تـا زرنگارى  بـيايد
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم