شعر مهدوى

الأشعار فتوا

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۹۳۵ نظرات نظرات: ۰
صـبح  ديـدار تو زد شعله وافروخت  مرا          شـب  هجران تو در آتش غم سوخت  مرا
ريـخت خـاکستر من عشق به درياچه باد          موج  موجش غم وسرگشتگى آموخت  مرا
به من آموخت که خاموش بسوزم چون شمع          داد فـتوا ولـب شکوه فـرو دوخت  مرا
دلـم احـرام طواف سر کويش مى  بست          زد  شـرر جـلوه او بر دل وافروخت  مرا
کس نپرسـيـد زحـال دل ديـوانه  مـا          گشـت  ويرانکده، آتشکده وسوخت  مرا
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم